Akant

Akant – roślina z rodziny ostowatych pochodzenia śródziemnomorskiego, której liście, czasem kwiaty, wykorzystane zostały do stworzenia popularnego motywu dekoracyjnego. Znana ona była już w starożytności, gdzie zdobiła kolumny budowli i często umieszczano ją na kapitelach i innych detalach architektonicznych. Liście akantu zazwyczaj zawinięte są do środka prezentując ostre ząbkowane krawędzie. We współczesnym wzornictwie jest on nośnikiem estetyki antycznej i stylu klasycznego.

Tapeta Thibaut Monterey T13013

Tapeta Thibaut

Monterey T13013

Tapeta Osborne and Little

Grand Tour Accademia W6177-03

Tapeta Thibaut

Monterey T13016 Arturo Damask Purple

Tapeta Wallquest

Fontaine PM42102

Tapeta Osborne and Little

Grand Tour W6177-03