Ornament

Ornament – zespół motywów dekoracyjnych, które są ze sobą ściśle połączone i tworzą kompozycyjną całość. Wiele epok historycznych posiadało charakterystyczne wzory, które po dzień dzisiejszy, są z nimi kojarzone – np. meander w starożytności, damask w baroku i epoce wiktoriańskiej lub rocaille w rokoku. Najczęściej spotykamy ornamenty z motywami roślinnymi lub fantazyjnymi liniami np. esy – floresy.